Improvizačně hudební setkání    

LAŠ

Název je složen z počátečních písmen našich jmen

Láďa Frydrýn

Andrej Simkara Kolář

Štěpánka Trojská Čížková

Potkali jsme se v únoru 2013.

Co nás spojuje? Nacházíme společný prostor pro autentický projev v improvizaci naživo, bezprostředně s lidmi, kteří mají chuť svézt se na vlně intuitivního tance. Hudba se rodí spolu s příchozími, stoupá a klesá ve vlnách, tak jako život.

Naše hudba je pokaždé jiná a máme rádi i interakci s přítomnými "posluchači", kteří se stávají prostřednictvím tance a svých emocí spolutvůrci jedinečného společného prožitku. Hudba je založena především na rytmu bubnů, zvuku rozmanitých etnických nástrojů a na niterní výpovědí hlasu Štěpánky.  Klidnější pasáže umožňují přítomným tanečníkům rozprostřít nahromaděnou energii a případně se ponořit i do meditativního stavu.

Příležitostně pořádáme večery meditace v tanci v Praze. Přes teplejší měsíce v roce koncertujeme na festivalech a pod širým nebem.

 

Láďa Frydrýn

Technik a zvukař skupiny. Hudebník a výrobce hudebních nástrojů, ale také elektrikář profesí.

Hledání zvuků, tónů a rytmu ve všem kolem nás, bubnovací kruhy, terapie.

Pomoc při hledání rovnováhy života v současné realitě spojením myšlení, cítění a sdílení v poradně osobního rozvoje.

V mládí jsem několik let závodně tancoval, což mě naučilo vnímání rytmu. Několik let jsem aktivně provozoval také holotropní dýchání, a čím dál více si uvědomoval, jak hluboce jsou naše emoce svázány s rytmem, hudbou a jak skvělé nástroje jsou hudba a rytmus pro pochopení nás samých. Tady jsem se setkal s šamanskými a africkými bubny, které se pro mne staly nejdůležitějším nástrojem.

Absolvoval jsem mnoho bubenických workshopů, hlavně afrických, třeba s Ephraimem Goldinem , Mohamadem Bangourou nebo se skupinou Tubabu. Později jsem začal přidávat melodické nástroje. Láká mne každá hudba, ze které cítím, potenciál oslovit pochopit a léčit. Snažím se i takovou hudbu provozovat. Odehrál jsem asi 80 koncertů se skupinou Úžas v rytmu na různých akcích ale hlavně při pravidelných večerech improvizované muziky pro volný tanec v klubu Druna v Praze.

Hraju převážně na nástroje, které si sám vyrobím.

Při hledání a pojmenovávání nástrojů rovnováhy našeho života jsem se setkal se spisovatelkou Zdeňkou Jordánovou, absolvoval jsem její kurzy osobního rozvoje POZNEJ SVŮJ CÍL, a 5 let s ní spolupracuji jako asistent.

Hlavním úkolem duše, tady na zemi, je poznat svůj cíl. Abychom toho dosáhli, musíme být schopni mít nejdříve dobrý pocit sami ze sebe, ze svého konání a tvorby. Se Zdeňkou pořádám semináře V RYTMU s účastníky jejích kurzů, kde se učím, jak pomocí hudby, rytmu, hravosti, radosti a vlastního projevu beze strachu k tomuto dobrému pocitu dojít.

 

Andrej Simkara Kolář

Masér, hudebník, terapeut, lektor osobního rozbvoje ..... 

Jako kluk a student jsem byl silně zasažen hudbou a hrou na klavír. Díky mému rebelství a nechuti k drilu jsem se nestal klavíristou. Později jsem propadl rytmu a začal jsem hrát na darbuku a různé další rytmické nástroje, což jsem si užil s několika kapelami (Zdeněk Hrášek, Michal Hromek, Nerez) a divadly (Recitační skupina Vpřed, Divadlo sklep). Měl jsem a mám rád tanec (hlavně ten intuitivní bez partnerky). Navzdory mým uměleckým sklonům jsem vystudoval ČVUT.  Na své další pouti jsem se více přiblížil k malým dětem a k osudům rodin s malými dětmi. Měl jsem to štěstí, že jsem měl možnost se aktivně účastnit pobytů a seminářů pro rodiny s dětmi. Rád poznávám nové lidi,  nabízím jim svůj talent a autentické zkušenosti i jako pomoc na jejich cestě.

Velkou měrou se mimo hudby věnuji masážím. Zásadním způsobem mne ovlivnil dvouletý výcvik Rebalancing masáží, který nebyl jenom o masážích, ale i o poznání sama sebe a mnoha dalších aspektech „duchovní cesty“. Dále mne ovlivnil i roční sebeprojasňující výcvik rodinných konstelací, kurz reflexních masáží a kurz Aqua-wellness (relaxační techniky ve vodě) a mnoho dalších  seminářů osobního rozvoje...

Až později mi došlo, že se masáže staly přirozeným důsledkem mých talentů a že můj cit v rukou a v prstech, který jsem uplatnil při provozování hudby, mi umožňuje beze slov pomáhat a předávat prostřednictvím citlivých dotyků léčivou energii …..

Stále aktivně provozuji hudbu - bubnování na djembe a darbuku, improvizace (workshopy pro děti, dospělé, hendikepované .... happeningy, vernisáže, bunování k tanci, bubnování a improvizace na různé nástroje s prvky muzikoterapie, muzicírování v čajovně, bubnovací kruhy, bubnování pod širým nebem v přírodě a u ohně...)

Dále příležitostné improvizace na klavír, zajímám se o smíšené a „mužské kruhy“ a občas je i organizuji a nabízím osobní konzultace v oblasti osobního rozvoje, taneční prožitkové semináře,  a prožitkové a relaxační techniky ve vodě. Podrobnosti  na  www.simkara.cz

 

Štěpánka Trojská Čížková

zpěvačka, muzikoterapeutka, průvodkyně pro děti i dospělé.

Hlas (Zvuk), dech a dotek jsou pro mě nástroje, skrze které se harmonizuji a léčí. Posledních 8 let mě hudba i živí. K hudbě mě více přivedly děti, pozorovala jsem je coby hlídačka. „Děti jsou pro mě učitelé (Mistři), kteří mi jasně a bezprostředně ukazují zrcadlo – mě samou a můj projev. Po dvou letech působení v popově orientované hudební škole jsem se začala věnovat muzikoterapii a rozpomínat se na přirozenost hrát, zpívat a znít.

V současnosti se věnuji individuální a skupinové muzikoterapii. Provázím jak těhotné a jejich rostoucí miminka v bříšku, tak rodiny s dětmi od narození, nebo děti školkového či školního věku. Hudební muzikoterapeutické kurzy navštěvují děti zdravé, děti s poruchami autistického spektra nebo i děti, které nežijí se svými rodiči.

Provázím také dospělé v kurzech zaměřených na hlas a zpívání. Ráda s lidmi zpívám beze slov. Takový zpěv pomáhá rozpouštět návyky posuzování, jak by se mělo zpívat. Zpívání, kterému říkáme znění, je zaměřeno na rezonanci hlasu. Zpívat a znít je hluboká aktivní relaxace, která působí v několika rodinách – v energetické rovině, emocionální, fyzické. Vibraci hlasu je možné cítit na konečkách prstů. Naplňuje postupně celé tělo a rozšiřuje se do prostoru. S vibrací zvuku pracuji také ve zvukových masážích, při kterých používám hudební nástroje a zpívání do těla.

Hlas je pro mě léčivý nástroj, který mě vede do ticha, do splynutí s celkem. www.souzneni.eu